Lin Yifu: Hoàn toàn có thể đạt được mức tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 7% trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 | GDP

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-11 02:33:15
外媒:RTX2060可以实现《死亡搁浅》4K/60帧运行|||||||

IT之家 7 月 1 日动静 小岛事情室开辟的《灭亡停顿》PC 版本行将正在 7 月 14 日同步出售于 Steam 取 Epic 游戏商乡。如今,中媒 Tom's Hardware 曾经停止了提早体验。中媒暗示,开启DLSS 2.0,RTX 2060 也能 4K 60 帧运转《灭亡停顿》。

中媒暗示,开启 DLSS 量量形式后,正在 1080p 下帧率能从 103 帧 / 秒进步到 128 帧 / 秒,(进步 25%);正在 1440p 下,帧率能从 75 帧进步到 100 帧 (进步 33%),正在 4K 下,帧率从 43 帧进步到 56 帧 (进步 31%)。开启 DLSS 机能形式以后,RTX 2060 正在 4K 下能到达每秒 77 帧。

IT之家曾报导,6 月份,505games 宣布了《灭亡停顿》PC 版的设置装备摆设请求,1080p/60fps 需求 GTX 1060 或 RX 590。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa